Jedinečné spojení výrobní firmy, historie a zábavy

Představení společnosti

Jsme předním strojírenským výrobcem i dodavatelem hydraulických tlumičů pro veškerá kolejová vozidla, složitých komponent do pneumatických a transportních zařízení pro finální producenty.
Výroba tlumičů je podložena výsledky vlastního vývoje, započatého v roce 1983. Vedle špičkové strojírenské výroby provozujeme od roku 2012 také podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu a inovačního vzdělávání.

Základní údaje

Obchodní název: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Padochovská 31, 664 12 Oslavany, ČR
IČO: 49 44 45 31
Zápis do OR: 30. 8. 1993, oddíl C, vložka 12194
Základní kapitál: 16 000 000 Kč
Počet zaměstnanců: 190

Sídlo společnosti

Naším sídlem je areál bývalého černouhelného dolu KUKLA s kulturní památkou těžní věže dolu KUKLA a zábavním parkem Permonium®.
V tomto areálu z roku 1865 se až do roku 1973 aktivně těžilo černé uhlí.

S podporou evropských dotací jsme v letech 2010-17 areál revitalizovali. Snažili jsme se přitom zachovat jeho původní podobu a zároveň zde vytvořit moderní strojírenskou firmu. Propojení firmy s nejnovějšími technologiemi a kulturní památky s naučně-zábavním parkem Permonium® dalo vzniknout jedinečnému spojení historie a budoucnosti.

OCENĚNÍ

Během let 2010-16 jsme získali několik významných krajských i celostátních ocenění.
Naše prvenství v soutěži Nejinovátor doplnily v roce 2016, v rámci Jihomoravského kraje,
také tituly Firma roku, Společensky odpovědná firma a umístění mezi 100 nejlepších firem v ČR.

Reference

Více než 50 % našich zákazníků tvoří zahraniční odběratelé, nejčastěji
z Německa. Při komunikaci s klientem je pro nás nejdůležitější férové jednání, otevřenost a profesionální přístup na všech úrovních.

Vize společnosti

Firma s výrazně inovačním potenciálem směřující mezi elitu evropského strojírenství a uspokojující požadavky nejnáročnějších zákazníků.

 

 

Seznam referencí zašleme na vyžádání.


Politika integrovaného systému řízení

Jsme předním českým výrobcem a dodavatelem hydraulických tlumících systémů pro kolejovou dopravu a složitých komponent do elektromotorů a transportních zařízení. Vývoj a trvalé zlepšování hydraulických tlumičů je klíčovou součástí firemních aktivit od roku 1983.
Zákazníkům poskytuje technickou podporu a spolupráci již od prvotních vývojových fází projektů, až po jejich finalizaci, včetně pozáručního servisu.

Trvale rozvíjíme pokročilé tlumicí systémy a jejich komponenty, které dodáváme na světové trhy. Rozšiřujeme spektrum obrábění moderních materiálů pro perspektivní odvětví s v požadované kvalitě. Zavedeným integrovaným systémem řízení dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016, vyspělostí technologického vybavení, vysokou mírou automatizace a digitalizace garantujeme vysokou kvalitu dodávané produkce. Minoritní podnikatelské aktivity směřujeme také do oblasti inovačního vzdělávání a cestovního ruchu, čímž naplňujeme přijatý statut společenské odpovědnosti.

Naše politika stojí na pěti pilířích:

  1. PROCESY – stabilita procesů a jejich trvalé zlepšování je základním předpokladem pro kvalitu veškeré prováděné činnosti.
  2. PROJEKTY – společnost rozvíjíme prostřednictvím projektů, k nimž využíváme dotačních příležitostí z různých programů i vlastních zdrojů financování.
  3. PRODUKTY – cokoliv dodáváme našim zákazníkům sledujeme z pohledu kvality a rentability tak, abychom dospěli k oboustranné spokojenosti s uplatněním strategie win-win.
  4. PROSTŘEDÍ – péče o životní i bezpečné pracovní prostředí je nejen naší povinností, ale i podnikatelskou kulturou. Dbáme na to, aby veškeré dopady našich aktivit byly ekologicky šetrné a zanechaly životní prostředí bez znečištění pro další generace. Tomu učíme i nejmladší generace.
  5. PRODUKTIVITA – své vize, cíle a hodnoty, monitorujeme, měříme a vyhodnocujeme tak, abychom včas dokázali předvídat a reagovat na možná rizika i využívat příležitostí. Na základě toho trvale investujeme do rozvoje technologického zařízení a potřebné kvalifikace zaměstnanců tak, aby odpovídala aktuálním potřebám společnosti.

Zavedený integrovaný systém řízení splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Vedení společnosti se zavazuje tuto politiku v pravidelných intervalech přezkoumávat a aktualizovat tak, aby neustále odpovídala záměrům společnosti a povaze i rozsahu její činnosti.