Jedinečné spojení výrobní firmy, historie a zábavy

Představení společnosti

Jsme předním strojírenským výrobcem i dodavatelem hydraulických tlumičů pro veškerá kolejová vozidla, složitých komponent do pneumatických a transportních zařízení pro finální producenty.
Výroba tlumičů je podložena výsledky vlastního vývoje, započatého v roce 1983. Vedle špičkové strojírenské výroby provozujeme od roku 2012 také podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu a inovačního vzdělávání.

Základní údaje

Obchodní název: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Padochovská 31, 664 12 Oslavany, ČR
IČO: 49 44 45 31
Zápis do OR: 30. 8. 1993, oddíl C, vložka 12194
Základní kapitál: 16 000 000 Kč
Počet zaměstnanců: 190

Sídlo společnosti

Naším sídlem je areál bývalého černouhelného dolu KUKLA s kulturní památkou těžní věže dolu KUKLA a zábavním parkem Permonium®.
V tomto areálu z roku 1865 se až do roku 1973 aktivně těžilo černé uhlí.

S podporou evropských dotací jsme v letech 2010-17 areál revitalizovali. Snažili jsme se přitom zachovat jeho původní podobu a zároveň zde vytvořit moderní strojírenskou firmu. Propojení firmy s nejnovějšími technologiemi a kulturní památky s naučně-zábavním parkem Permonium® dalo vzniknout jedinečnému spojení historie a budoucnosti.

OCENĚNÍ

Během let 2010-16 jsme získali několik významných krajských i celostátních ocenění.
Naše prvenství v soutěži Nejinovátor doplnily v roce 2016, v rámci Jihomoravského kraje,
také tituly Firma roku, Společensky odpovědná firma a umístění mezi 100 nejlepších firem v ČR.

Reference

Více než 50 % našich zákazníků tvoří zahraniční odběratelé, nejčastěji
z Německa. Při komunikaci s klientem je pro nás nejdůležitější férové jednání, otevřenost a profesionální přístup na všech úrovních.

Vize společnosti

Firma s výrazně inovačním potenciálem směřující mezi elitu evropského strojírenství a uspokojující požadavky nejnáročnějších zákazníků.

 

 

Seznam referencí zašleme na vyžádání.


Politika integrovaného systému řízení

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. je dlouholetým českým výrobcem a dodavatelem hydraulických tlumících systémů pro kolejovou dopravu a složitých komponent do pneumatických a transportních zařízení. K produkci využíváme moderní výrobní technologie a zařízení. Prostřednictvím automatizace, robotizace a digitalizace firemních procesů jsme aktivně zapojeni do výzvy Průmysl 4.0.

Důsledně sledujeme vývojové trendy v našem oboru a veškeré své činnosti, vyráběné produkty, procesy a poskytované služby realizujeme s cílem:

  • Udržovat férové vztahy se všemi zástupci zainteresovaných stran.
  • Směřovat svoji činnost k maximálnímu uspokojování potřeb obchodních partnerů, vlastníků, zaměstnanců, oborových expertů i místní komunity.
  • Trvale zlepšovat vyráběnou produkci, dodávat ji zákazníkům včas a požadované kvalitě.
  • Minimalizovat dopady svých podnikatelských aktivit na životní prostředí.

 

Svou činnost realizujeme v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, normami a ostatními požadavky.

Analyzujeme rizika, příležitosti, řídíme dopady, které v souvislosti s naší činností vznikají a přijímáme k nim vhodná opatření.

V duchu filozofie Učící se organizace rozvíjíme kvalifikaci našich zaměstnanců, pravidelně je školíme v oblasti kvality práce, péče o životní prostředí a aktivně je zapojujeme do rozvoje společnosti.

Integrovaný systém řízení, který je ve společnosti zaveden, splňuje požadavky norem  ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Vedení společnosti se zavazuje tuto politiku v pravidelných intervalech přezkoumávat a aktualizovat tak, aby neustále odpovídala záměrům společnosti a povaze i rozsahu její činnosti.