Jedinečné spojení výrobní firmy, historie a zábavy

Tlumiče pro budoucnost

Už od roku 1983 se zaměřujeme na špičkové strojírenské produkty v oblasti hydrauliky, transportních systémů a náročných součástí pro elektrotechnický průmysl. Důraz klademe na konstrukční a technologické inovace – masivně investujeme do nových výrobních technologií pro obrábění, svařování, montáž, lakování, zkušebnictví i nástrojařské práce.

Hydraulické tlumiče pro kolejová vozidla

Teleskopické tlumiče vyrábíme v 5 typových řadách a s desítkami modifikací pro primární, sekundární, příčné, mezipodvozkové nebo mezivozové tlumení osobních vagónů, lokomotiv, elektrických a dieselových jednotek, tramvají
i vozů metra. Na vývoji tlumičů spolupracujeme s klíčovými zákazníky, aby nové výrobky odrážely vaše představy a potřeby.

Řada tlumičů

Tlumiče řady P8

Sekundární a příčné tlumení

Rozsah charakteristik: od 16.10 do 120.120 kN.s.m-1 (tah.tlak)
Tlumení do rychlosti pístnice 0,5 m/s
Teplotní rozsah -40°C až +50°C

Největší průměr tlumiče: 110 mm
maximální tlumicí síla: 25 kN
rozsah zdvihů: 100-250 mm
tlumicí charakteristika:nastavitelná omezovací věte

Pracovní přepouštěcí systém je tvořen planžetovými ventily. Nové těsnicí a vodicí mat.

Tlumiče řady P80

Nízká hmotnost a malé zástavbové rozměry.

Rozsah charakteristik: od 5.5 do 60.60 kN.s.m-1 (tah.tlak)

Tlumení do rychlosti pístnice 0,7 m/s
Teplotní rozsah -40°C až +50°C

Největší průměr tlumiče: 80 mm
Maximální tlumicí síla: 14 kN
Rozsah zdvihů: 120-260 mm
Tlumicí charakteristika: nastavitelná omezovací větev

Tlumiče řady P110

Hydraulická náhrada třecích tlumičů.

Rozsah charakteristik: od 16.16 do 45.45 kN.s.m-1 (tah.tlak)

Tlumení do rychlosti pístnice 0,5 m/s
Teplotní rozsah -40°C až +50°C

Největší průměr tlumiče: 110 mm
Maximální tlumicí síla: 19 kN
Rozsah zdvihů: 70-120 mm
Tlumicí charakteristika: s omezovací větví

Pracovní přepouštěcí systém je tvořen průtokovými dýzami a planžetovými ventily.

Tlumiče řady R110

Tlumení vrtivých pohybu podvozku a kmitů skříně kolejového vozidla.

Rozsah charakteristik: od 5.5 do 60.60 kN.s.m-1 (tah.tlak)

Tlumení do rychlosti pístnice 0,3 m/s
Teplotní rozsah -40°C až +50°C

Největší průměr tlumiče: 110 mm
Maximální tlumicí síla: 25 kN
Rozsah zdvihů: 70-560 mm
Tlumicí charakteristika: obdélníkový tvar pracovního diagramu

Pracovní přepouštěcí systém je tvořen planžetovými ventily.

Tlumí již při malých rychlostech 0,0026 m/s.

Speciální tlumiče

Rotační tlumiče pro nízkopodlažní tramvaje

Speciální hydraulické rotační tlumiče pro extrémně nízké zástavby, které vylučují nasazení teleskopických tlumičů.

Tlumiče se senzorem polohy pístnice

Tlumiče osazené analogickým nebo digitálním senzorem snímajícím dráhu posuvu pístnice. Data ze senzoru jsou přenášena do řídící jednotky soupravy a využívána pro nastavení výšky skříně a nouzové zastavení soupravy.

Hydraulické řídící válce

Usnadňují natočení podvozku do oblouku a tím snižují opotřebení kolejí.

Součásti hydraulických vyvažovacích a naklápěcích systémů

Přesně obráběné hydraulické komponenty a podsestavy.

Kompletovaná výroba

Naše hydraulické tlumiče v 5 typových řadách vlastní konstrukce slouží k tlumení podvozků veškerých kolejových vozidel. Přepouštěcí sytém tvoří šoupátkové nebo planžetové ventily.
Mimo standardní tlumiče nabízíme rotační tlumiče pro zástavbu do nízkopodlažních vozidel nebo tlumiče vybavené senzorem polohy pístnice pro vozidla s měnitelnou výškou podvozku.
Tlumiče vyrábíme stavebnicovým způsobem o různých délkách, tlumících silách i koncových úchytových prvcích. Jako jediní výrobci hydraulických tlumících systémů v ČR vyhovíme vašim individuálním technickým požadavkům. Přizpůsobíme se velikostí dodávek i podlimitním požadavkům v rychlých dodacích termínech. Ke všem produktům nabízíme opravárenské a servisní služby.

Díky speciálnímu vybavení pro bezprašnou montáž jsme sjednotili montážní procesy pro celé portfolio tlumičů. Montujeme vždy v prostředí s konstantní teplotou a vzdušnou vlhkostí. Moderní nářadí a jednorázové přípravky jsou zárukou procesní jistoty všech montážních operací.
Výrobní proces také neustále monitorujeme, od vstupu materiálu přes systém mezioperačních výrobních kontrol až po zkoušky finálních produktů. Každý výrobek kontrolujeme dle zavedených kontrolních postupů. Funkčnost a požadované parametry tlumičů kontrolujeme pomocí hydraulických testovacích zařízení INSTRON, které garantují nezávislost výsledků měření.
Na obdobném zařízení provádíme i dlouhodobé životnostní zkoušky a testování v extrémních teplotních podmínkách od –50 °C do +80 °C. Testovací zařízení jsme napojili na elektronickou řídící jednotku propojenou s ERP systémem, kde archivujeme veškeré záznamy měření.

Vývoj

S vlastním vývojem jsme začali hned po vzniku firmy. Na tlumících zařízeních pro kolejovou přepravu od roku 2010 spolupracujeme s firmou LIEBHERR TRANSPORTATION SYSTEMS GmbH.
Mimo vývoje vlastních produktů spolupracujeme v oblasti zkušebnictví na vývoji zkušebních zařízení. Vyvinuli jsme specializovaná zařízení pro mrazové zkoušky a zjišťování tlakových poměrů uvnitř hydraulických systémů. Tato zařízení slouží k vyššímu poznání chování tlumičů v extrémních podmínkách. Intenzivně spolupracujeme s vědeckými institucemi v ČR, které se zabývají tlumícími systémy.