Jedinečné spojení výrobní firmy, historie a zábavy

Společenská odpovědnost

Jsme předním strojírenským výrobcem i dodavatelem hydraulických tlumičů pro veškerá kolejová vozidla, složitých komponent do pneumatických a transportních zařízení pro finální producenty.
Výroba tlumičů je podložena výsledky vlastního vývoje, započatého v roce 1983. Vedle špičkové strojírenské výroby provozujeme od roku 2012 také podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu a inovačního vzdělávání.

K závazku společenské odpovědnosti se hlásíme od roku 2013, kdy jsme vytvořili firemní kulturu s jasně definovanými pravidly a zásadami, které tvoří základní rámec firemního chování.

Zaměstnáváním rodinných příslušníků zaměstnanců prohlubujeme svůj závazek a odpovědnost za perspektivu a stabilitu firmy. Naší prioritou je slaďování pracovních podmínek s životním stylem zaměstnanců a podpora genderové rovnosti.

Zaměstnance zapojujeme do nových projektů tak, aby pro ně práce v řemeslných, technických i administrativních pozicích byla zajímavá a přitažlivá. Kreditovým systémem vzdělávání motivujeme k učení se novým věcem, které je spojeno s plánovaným kariérním postupem. Pracovní prostředí ve výrobních provozech i kancelářích udržujeme moderně vybavené, v pořádku a v čistotě.

Status společensky odpovědné firmy promítáme i do vztahu s veřejností. Investicí ve výši 40 milionů korun do kulturní památky těžní věže Dolu KUKLA jsme vytvořili dominantní maják regionu, v němž pravidelně pořádáme kulturní i společenské akce pro naše zaměstnance a jejich hosty. Svou činností podporujeme vzdělávání, kulturu i regionální aktivity.

Aktivně přistupujeme k plnění environmentálních cílů v rámci certifikace dle normy EMS 14001:2015. Ochranu životního prostředí podporujeme i digitalizací firemních procesů se zavedením bezpapírové výroby i chodu firmy