Jedinečné spojení výrobní firmy, historie a zábavy

Dotační projekty

Jsme předním strojírenským výrobcem i dodavatelem hydraulických tlumičů pro veškerá kolejová vozidla, složitých komponent do pneumatických a transportních zařízení pro finální producenty.
Výroba tlumičů je podložena výsledky vlastního vývoje, započatého v roce 1983. Vedle špičkové strojírenské výroby provozujeme od roku 2012 také podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu a inovačního vzdělávání.

Ve strategickém období 2009-15 jsme dokončili 11 dotačních projektů s finanční podporou EU, směřujících např. do rozvoje infrastruktury, pořízení výrobních technologií a ICT, vybudování vývojového pracoviště nebo vzdělávání zaměstnanců.

V programovacím období 2016-20 byly realizovány projekty s finanční spoluúčastí ČR a EU, jejichž cílem je podpora našich podnikatelských záměrů a zvýšení konkurenceschopnosti.

Novém programovacím období 2021-2027 realizujeme následující projekty s finanční účastí ČR a EU, jejichž cílem je rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění informačních technologií.