Nosný výrobní program  tvoří hydraulické tlumiče pro kolejová vozidla vlastní konstrukce, soustavně vyvíjené od roku 1983 v pěti typových řadách, včetně opravárenské a servisní činnosti.

Uplatňují se v klasické železniční dopravě při tlumení podvozků tažných i přípojných vozů, v příměstských motorových jednotkách a v sektoru městské dopravy, tj. tramvajích a vozech metra.

Vývoj je realizován na základě konkrétních požadavků prvovýrobců i koncových uživatelů vlastními kapacitami od návrhu až po výrobu, bez potřeby cizího know-how modelováním ve 3 D za pomocí SW vybavení firmy SoliCad T-flex.

Výroba prototypů je prováděna ve vlastní vývojové dílně s vlastním systémem zkušebnictví na speciálních zkušebních zařízeních.

Zkoušky finálních inovovaných výrobků probíhají v součinnosti se zadavatelem vývoje či zákazníkem nasazením do  běžného provozu nebo na specializovaných zkušebních polygonech.

Dlouholetá spolupráce s výzkumnými pracovišti a s vysokými školami umožňuje použití nejnovějších materiálů a technologií v sériové produkci, což se odráží na zvyšování životnosti , spolehlivosti a komfortu pro uživatele našich produktů.

Současné vývojové úkoly jsou zaměřeny na :

  • Tlumiče pro nákladní vozy
  • Hydraulické řídící válce
  • Speciální tlumiče
  • Inteligentní tlumiče

Tlumiče řady H8

Sekundární a příčné tlumení

Rozsah charakteristik: od 16.10 do 120.120 kN.s.m-1 (tah.tlak)

Tlumení do rychlosti pístnice 0,5 m/s
Teplotní rozsah -40°C až +50°C

Největší průměr tlumiče: 110 mm
Maximální tlumicí síla: 25 kN
Rozsah zdvihů: 100-250 mm
Tlumicí charakteristika: s omezovací větví

Pracovní přepouštěcí systém je tvořen šoupátkovými ventily s vinutými pružinami

Tlumiče řady P8

Sekundární a příčné tlumení

Rozsah charakteristik: od 16.10 do 120.120 kN.s.m-1 (tah.tlak)
Tlumení do rychlosti pístnice 0,5 m/s
Teplotní rozsah -40°C až +50°C

Největší průměr tlumiče: 110 mm
maximální tlumicí síla: 25 kN
rozsah zdvihů: 100-250 mm
tlumicí charakteristika:nastavitelná omezovací věte

Pracovní přepouštěcí systém je tvořen planžetovými ventily. Nové těsnicí a vodicí mat.

Tlumiče řady P80

Nízká hmotnost a malé zástavbové rozměry.

Rozsah charakteristik: od 5.5 do 60.60 kN.s.m-1 (tah.tlak)

Tlumení do rychlosti pístnice 0,7 m/s
Teplotní rozsah -40°C až +50°C

Největší průměr tlumiče: 80 mm
Maximální tlumicí síla: 14 kN
Rozsah zdvihů: 120-260 mm
Tlumicí charakteristika: nastavitelná omezovací větev

Tlumiče řady R110

Tlumení vrtivých pohybu podvozku a kmitů skříně kolejového vozidla.

Rozsah charakteristik: od 5.5 do 60.60 kN.s.m-1 (tah.tlak)

Tlumení do rychlosti pístnice 0,3 m/s
Teplotní rozsah -40°C až +50°C

Největší průměr tlumiče: 110 mm
Maximální tlumicí síla: 25 kN
Rozsah zdvihů: 70-560 mm
Tlumicí charakteristika: obdélníkový tvar pracovního diagramu

Pracovní přepouštěcí systém je tvořen planžetovými ventily.

Tlumí již při malých rychlostech 0,0026 m/s.

Tlumiče řady P110

Hydraulická náhrada třecích tlumičů.

Rozsah charakteristik: od 16.16 do 45.45 kN.s.m-1 (tah.tlak)

Tlumení do rychlosti pístnice 0,5 m/s
Teplotní rozsah -40°C až +50°C

Největší průměr tlumiče: 110 mm
Maximální tlumicí síla: 19 kN
Rozsah zdvihů: 70-120 mm
Tlumicí charakteristika: s omezovací větví

Pracovní přepouštěcí systém je tvořen průtokovými dýzami a planžetovými ventily.