Vyrábíme přesné strojní součásti dle dokumentace zákazníka, rotačního i nerotačního charakteru na CNC obráběcích strojích, garantujících opakovanou přesnost produkce.

Na CNC obráběcích centrech firmy YAMAZAKI MAZAK a jiných dodavatelů špičkových obráběcích technologií provádíme výrobu na přesnost náročných komponent ze širokého spektra materiálů jako ocel, různé typy litin, hliníkové slitiny apod.

Portfolio našich zákazníků tvoří výrobci elektromotorů, elektrických pohonů, elektromagnetických brzd, filtračních systémů, apod. Seznam referencí doložíme na vyžádání .

Současná struktura CNC obráběcích strojů

Název stroje Max.točný průměr Max.točná délka Počet stojů
CNC soustružnická obráběcí pracoviště řady QTN a QTS         380 mm 538 mm 12
CNC dvouvřetenová soustružnická pracoviště řady MPX 430 mm 225 mm 3
CNC frézovací a vrtací obráběcí centra řad VCN a VTC pojezdy os:
X -1050 mm/Y -510 mm/Z-510 mm
5
CNC frézovací a vrtací obráběcí centrum Brother pojezdy os:
X -550 mm/Y-400 mm/Z- 415 mm
1

Vyráběná produkce je průběžně kontrolována a měřena způsobilými pracovníky dle zavedených standardních postupů, jak v průběhu vlastní výroby, tak na měrovém středisku jako nezávislým kontrolním pracovištěm.

Máme zavedené a certifikované svařovací procesy pro

  • svařování strojních dílů dle ČSN EN ISO 3834-2:2006
  • svařování kolejových vozidel a jejich dílů dle DIN EN 15085-2

Technologie svařování rotačních dílců je postavena na užití poloautomatických polohovadel.

Požadovaná kvalita povrchových úprav vyráběné produkce je dosahována díky modernímu technologickému zařízení pro nanášení nátěrových hmot, které umožňuje provádět ekologicky šetrné mokré i práškové lakování s předúpravou fosfátováním.

Sušící a vypalovací pec má rozměry boxu výšky 1900mm délky 3000mm x hloubky 2000mm

Lakovna byla pořízena z dotačního projektu „Nová generace tlumičů ST-OS“ v operačním programu Podnikání a inovace – Inovace – inovační projekt.

Sjednocené standardy montážního procesu pro celé portfolio výroby tlumičů jsou zajištěny díky speciálnímu vybavení bezprašné montáže.

Vzhledem k citlivosti hydraulického systému na prašnost probíhá montážní proces v  uzavřeném bezprašném prostředí s konstantní teplotou a vzdušnou vlhkostí.

Ergonomická úprava montážního pracoviště snižuje riziko vzniku chyb při provádění rutinních činností způsobené únavou lidské obsluhy.
Používáním speciálního nářadí je zabráněno poškozování citlivých částí chromových povrchů nebo těsnících elementů. Kombinací kalibrovaných utahovacích prvků a jednorázových přípravků je možno nastavit montážní proces na přesně definované postupy zabezpečující spolehlivost a stálou opakovatelnost jednotlivých prováděných kroků.

Vybavení bezprašné montáže bylo pořízeno z dotačního projektu „Nová generace tlumičů ST-OS“ v operačním programu Podnikání a inovace – Inovace – inovační projekt.

Monitorování a měření vyráběné produkce je zabezpečováno v průběhu celého výrobního procesu, počínaje vstupem materiálu do firmy , přes systém mezioperačních výrobních kontrol až po komplexní zkoušky finálních produktů.

Je prováděna 100% kontrola každého výrobku dle zavedených standardních postupů. . Kromě běžně používaných měřidel a kontrolních zařízení je téměř veškerá produkce opakovaně měřena na tříosých souřadnicových strojích WENZEL X Orbit 55, prostřednictvím kterých dokladujeme kvalitu vyráběné produkce.

Kontrolu vlastní funkčnosti a dosažení požadovaných výstupních parametrů vyráběných tlumičů provádíme pomocí hydraulických testovacích zařízení INSTRON (dříve SCHENCK), které díky automatickému cyklu garantují nezávislost výsledků měření. Na obdobném zařízení jsou realizovány rovněž dlouhodobé životnostní zkoušky a testování při extrémních teplotních podmínkách od –50 °C do +80 °C. Testovací zařízení je napojeno na elektronickou řídící jednotku propojenou s ERP systémem Helios Orange, kde jsou vyhodnocovány a archivovány veškeré záznamy měření.

Elektronická řídící jednotka byla pořízena z dotačního projektu „Strategické řešení ICT ve STROJÍRNĚ OSLAVANY“ v operačním programu Podnikání a inovace – ICT v podnicích.

Nástrojařská a vývojová dílna je vybavená potřebnou výrobní technologií a disponuje vysoce kvalifikovaným personálem.

Spolupracuje při realizaci úkolů technického rozvoje a výrobě prototypů nových výrobků. Provádí výrobu i opravy speciálních přípravků a nářadí pro strojní obrábění dle zadání a technické dokumentace zákazníka.

V rámci strategických záměrů připravujeme s podporou dotačního projektu EU v  programu OPPI – Potenciál rozšíření vývojové základny a pořízení nových technologií v hodnotě 14,8 mil. Kč.

Firma investovala do rozvoje  výrobních technologií během posledních pěti let přes 140 mil Kč

4 technologické soubory v celkové pořizovací hodnotě téměř 14 mil. Kč byly pořízeny v rámci dotačních projektů EU z programu OPPI.

01